Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2021

Đề minh họa 2021 - Tất cả các môn

Hình ảnh
Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 1. Bài thi Toán học  >>Tải về<< 2. Bài thi Ngữ văn   >>Tải về<< 3. Bài thi Khoa học tự nhiên:   - Môn thi thành phần Vật lí         >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Hóa học   >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Sinh học  >>Tải về<< 4. Bài thi Khoa học xã hội:   - Môn thi thành phần Lịch sử     >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Địa lí           >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Giáo dục công dân        >>Tải về<< 5.  Bài thi Ngoại ngữ    - Môn thi thành phần Tiếng Anh              >>Tải về<<    - Môn thi thành phần Tiếng Đức              >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Tiếng Nga               >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Tiếng Nhật             >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Tiếng Pháp             >>Tải về<<   - Môn thi thành ph

Tổ chức kiểm tra online với ZipGrade

 Giới thiệu tổng quan về ZipGade Tổ chức kiểm tra và chấm bài trên điện thoại Tổ chức kiểm tra trực tuyến (online) qua internet Xủ lí phân tích kêt quả kiểm tra dành cho giáo viên