Bài đăng

Gới thiệu edmodo - Mạng xã hội học tập

 Edmodo là mạng xã hội học tập, cho phép giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động dạy và học một cách tập trung có quản lí các hoạt động và chấm điểm. + Đăng bài thường (POST) + Giao bài tập cho học sinh: chấm điểm thủ công + Giao bài tập trắc nghiệm: chấm điểm tự động Các hoạt động điều có sự trao đổi tức thì giữa giáo viên và học sinh. Các thông tin được bảo mật để tránh sao nhãn trong các hoạt động dạy học. Trang dayhoc.org sẽ lần lược đăng tải các hướng dẫn sử dụng dành cho giáo viên và học sinh. Hướng dẫn dành cho giáo viên Đăng ký tài khoản edmodo dành cho giáo viên Đăng bài thông thường/bình chọn/cảm xúc Giao bài tập/bài kiểm tra dạnh tự luận Giao bài tập/kiểm tra dạng trắc nghiệm Phản hồi và nhắn tin với học sinh Hướng dẫn dành cho học sinh Đăng ký tài khoản edmodo dành cho học sinh Nộp bài tập/kiểm tra dạng tự luận Làm bài kiểm tra dạng trắc nghiệm Phản hồi và nhắn tin với giao viên Đăng bài thảo luận lên lớp học Hướng dẫn dành cho phụ huynh Đăng ký tài khoản dành cho phụ

Đề minh họa 2021 - Tất cả các môn

Hình ảnh
Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 1. Bài thi Toán học  >>Tải về<< 2. Bài thi Ngữ văn   >>Tải về<< 3. Bài thi Khoa học tự nhiên:   - Môn thi thành phần Vật lí         >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Hóa học   >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Sinh học  >>Tải về<< 4. Bài thi Khoa học xã hội:   - Môn thi thành phần Lịch sử     >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Địa lí           >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Giáo dục công dân        >>Tải về<< 5.  Bài thi Ngoại ngữ    - Môn thi thành phần Tiếng Anh              >>Tải về<<    - Môn thi thành phần Tiếng Đức              >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Tiếng Nga               >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Tiếng Nhật             >>Tải về<<   - Môn thi thành phần Tiếng Pháp             >>Tải về<<   - Môn thi thành ph

Tổ chức kiểm tra online với ZipGrade

 Giới thiệu tổng quan về ZipGade Tổ chức kiểm tra và chấm bài trên điện thoại Tổ chức kiểm tra trực tuyến (online) qua internet Xủ lí phân tích kêt quả kiểm tra dành cho giáo viên